top of page

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B Nooitgedacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Achternaam
– Geboorte datum

- Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pensionnooitgedacht@ziggo.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B Nooitgedacht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij u af te leveren
– B&B Nooitgedacht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

B&B Nooitgedacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Nooitgedacht tussen zit. B&B Nooitgedachtt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Microsoft Word en Excel voor verwerken en opslaan offerte gegevens

- Ziggo mail https://www.vodafoneziggo.nl/privacy

- Google analytics (Amendement gegevensverwerking)voor optimaliseren van onze website.

De Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-analitics zijn bedoeld voor B&B Nooitgedacht omdat wij onder het bereik van de nationale implementaties van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVR) vallen. De Voorwaarden voor gegevensverwerking inzake Google-advertenties komen in de plaats van en vervangen het bestaande Amendement gegevensverwerking voor Google Analytics (inclusief het Duitse Amendement voor gegevensverwerking voor Google Analytics).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B Nooitgedacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van 1 jaar betreffende uitgebrachte offertes of langer om eventueel te voldoen aan een wettelijke verplichting
B&B Nootgedacht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B Nooitgedacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pensionnooitgedacht@ziggo.nl .

bottom of page